Sự kết hợp giữa Photography và Illustration

Photography có thế mạnh riêng, và Illustration cũng vậy . Hai thứ tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp lại tạo nên những hiệu quả bất ngờ ! Một portfolio suất sắc được tạo nên...